MESSEPROGRAM JUL OG NYTTÅRSHELG

NB: Påmelding til messene på billett.katolsk.no

nativitas.jpg

JULAFTEN 24. DESEMBER

 

Utendørs i skolegården

13:00 Messe på norsk

15:30 Messe på litauisk (strømmes)

17:30 Messe på vietnamesisk

20:00 Messe på polsk

22:00 Messe på norsk

St. Olav domkirke

13:00 Messe på tagalog (strømmes)

15:00 Messe på norsk (strømmes)

22:00 Pontifikal midnattsmesse (strømmes)

St. Joseph kirke

11:00 Messe på kroatisk

15.30 Messe på spansk

17:00 Messe på Italiensk

19:00 Messe på fransk

23:00 Messe på engelsk

 

Menighetssalen

17:00 Messe på tamilsk

 

1. JULEDAG 25. DESEMBER

 

Utendørs i skolegården

09:00 Messe på polsk

11:00 Pontifikalmesse (strømmes)

13:00 Messe på polsk

18:00 Messe på engelsk

 

St. Olav domkirke

09:30 Messe på engelsk (strømmes)

11:00 Messe på norsk

12:30 Messe på spansk (strømmes)

14:30 Messe på litauisk (strømmes)

17:00 Messe på tamilsk

 

St. Joseph kirke

09:30 Messe på norsk

11:00 Messe på kroatisk

14:00 Messe på tagalog

16:00 Messe på fransk

18:00 Messe på italiensk

2. JULEDAG 26. DESEMBER STEFANUS

 

St. Olav domkirke

09:00 Messe på polsk (strømmes)

11:00 Messe på norsk (strømmes)

13:00 Messe på kaldeisk (strømmes)

14:30 Messe på polsk

18:00 Messe på norsk

 

St. Joseph kirke

09:00 Messe på vietnamesisk

17:00 Messe på italiensk

3. JULEDAG 27.  DESEMBER

Søndag

 

St. Olav domkirke

0800 Messe (polsk), strømmes

0930 Messe (engelsk)

1100 Høymesse, strømmes

1230 Messe (spansk), strømmes

1430 Messe (polsk)

1600 Messe (polsk)

1800 Messe (engelsk)

1930 Messe (norsk 

St. Joseph kirke

0930 Messe (norsk)

1100 Messe (kroatisk)

1400 Messe (engelsk)

1600 Messe (fransk)

1800 Messe (engelsk)

4. JULEDAG 28. DESEMBER

De uskyldige barn i Betlehem

 

St. Olav domkirke

0800 Messe (norsk)

1100 Messe (norsk), strømmes

1715 Tilbedelse og skriftemål

1800 Messe (norsk)

 

St. Joseph kirke

0900 Messe (vietnamesisk)

29. JANUAR

 

St. Olav domkirke

0800 Messe (norsk)

1100 Messe (norsk), strømmes

1715 Tilbedelse og skriftemål

1800 Messe (norsk)

 

St. Joseph kirke

0900 Messe (vietnamesisk)

30.  DESEMBER

 

St. Olav domkirke

0800 Messe (norsk)

1100 Messe (norsk), strømmes

1715 Tilbedelse og skriftemål

1800 Messe (norsk)

 

St. Joseph kirke

0900 Messe (vietnamesisk)

NYTTÅRSAFTEN 31. DESEMBER

 

St. Olav domkirke

0800 Messe (norsk)

1100 Messe (norsk), strømmes

1500 Rosenkrans (tag.), strømmes

1600 Messe (tagalog), strømmes

1800 Takksigelsesmesse (norsk)

1930 Takksigelsesmesse (polsk), strømmes

 

St. Joseph kirke

0900 Messe (vietnamesisk)

1100 Takksigelsesmesse (kroatisk)

1500 Rosenkrans (tagalog)

1600 Takksigelsesmesse (tagalog

1800 Takksigelsesmesse (fransk)

1930 Takksigelsesmesse (spansk)

1. JANUAR 2021

Nyttårsdag

Guds hellige mor Maria

 

St. Olav domkirke

 

0800 Messe (norsk)

0900 Messe (polsk), strømmes

1100 Høymesse, strømmes

1300 Messe (tagalog), strømmes

1430 Messe (polsk)

1800 Messe (engelsk)

 

St. Joseph kirke

 

0900 Messe (vietnamesisk)

1100 Messe (kroatisk)

1230 Messe (spansk)

1500 Messe (fransk)

1700 Messe (engelsk)

1600 Messe (fransk)

1800 Messe (engelsk)

1900 Messe (tamilsk)

 

 

Lørdag 2. januar 2021

 

St. Olav domkirke

1100 Messe på norsk.

1715 Tilbedelse og skriftemål

1800 Messe på norsk 

1900 Messe på polsk

 

St. Joseph kirke

09.00 Messe på vietnamesisk

17.00 Messe på italiensk

 

Søndag 3. januar 2021

 

St. Olav domkirke

0800 Messe på polsk

0930 Messe på engelsk

1100 Høymesse

1430 Messe på polsk

1600 Messe på polsk

1800 Messe på engelsk

1900Messe på norsk

St. Joseph kirke

0930 Messe på norsk

1100 Messe på kroatisk

1230 Messe på spansk

1400 Messe på burmesisk

1600  Messe på fransk

1800 Messe på engelsk