MESSEPROGRAM JUL OG NYTTÅR 2021

NB: Påmelding til messene på billett.katolsk.no.

Se samleside om tiltak, trygg messefeiring og hva du skal gjøre ved smitte. 

nativitas.jpg

Julaften fredag 24. desember

St. Olav domkirke:

11:00 Hverdagsmesse på norsk

13:00 Familiemesse på norsk
15:00 Familiemesse på norsk
17:00 Julemesse på vietnamesisk
20:30 Julemesse på polsk
23:00 Pontifikalmesse på norsk

 

St. Joseph kirke:

11:00 Julemesse på kroatisk
13:00 Julemesse på tagalog
15:00 Julemesse på spansk
19:00 Julemesse på fransk

Juledag, lørdag 25. desember

St. Olav domkirke:

08:00 Julemesse på polsk
09:30 Julemesse på engelsk
11:00 Pontifikalmesse på norsk
13:00 Julemesse på kaldeisk
14:30 Julemesse på polsk
16:00 Julemesse på kroatisk
18:00 Julemesse på engelsk
19:30 Julemesse på norsk

 

St. Joseph kirke:

09:30 Julemesse på norsk
11:00 Julemesse på kroatisk
12:30 Julemesse på spansk
14:00 Julemesse på tagalog
16:00 Julemesse på fransk

Søndag 26. desember 
– Den hellige familie

St. Olav domkirke:

08:00 Messe på polsk
09:30 Messe på engelsk
11:00 Høymesse på norsk
14:30 Messe på polsk
16:00 Messe på polsk
18:00 Messe på engelsk
19:30 Messe på norsk

 

St. Joseph kirke:

08:00 Messe på spansk
09:30 Messe på norsk
11:00 Messe på kroatisk
12:30 Messe på spansk
14:00 Messe på engelsk
16:00 Messe på fransk

Nyttårsaften
Fredag 31. desember

St. Olav domkirke:

11:00 Takksigelsesmesse på norsk

18:00 Takksigelsesmesse på norsk

19:30 Takksigelsesmesse på polsk

 

St. Joseph kirke:

09:00 Takksigelsesmesse på vietnamesisk

11:00 Takksigelsesmesse på kroatisk
16:00 Takksigelsesmesse på tagalog
18:00 Takksigelsesmesse på fransk
19:30 Takksigelsesmesse på spansk

 

Nyttårsdag, lørdag 1. januar
- Guds hellige mor Maria

St. Olav domkirke:

09:00 Messe på polsk
11:00 Høymesse på norsk
13:00 Messe på tagalog
14:30 Messe på polsk
18:00 Messe på engelsk

 

St. Joseph kirke:

09:00 Messe på vietnamesisk
11:00 Messe på kroatisk
12:30 Messe på spansk
15:00 Messe på fransk

 

Søndag 2. januar
St. Olav domkirke:

08:00 Messe på polsk
09:30 Messe på engelsk
11:00 Høymesse på norsk
13:00 Messe på vietnamesisk

14:30 Messe på polsk
16:00 Messe på polsk
18:00 Messe på engelsk
19:30 Messe på norsk

 

St. Joseph kirke:

08:00 Messe på spansk
09:30 Messe på norsk
11:00 Messe på kroatisk
12:30 Messe på spansk
16:00 Messe på fransk

18:00 Messe på engelsk