Andre års forberedelse til å motta Den hellige kommunion.

Takk for at du som sogner til St. Olav domkirkemenighet ønsker å la barna deres bli bedre kjent med Gud og Kirken gjennom menighetens katekese.  


Hos oss mottar barna de to sakramentene skriftemålet og eukaristien etter to års forberedelse, for de fleste vil dette si våren de går i 3. klasse.
For barn som startet i 2021 skjer Førstekommunion 13. mai 2023.

Går ditt barn på St. Sunniva katolske skole får de tilbud om denne forberedelsen i skoletiden, og trenger da ikke følge katekesen i menigheten i tillegg.  

Påmeldingen er fullført når (1) skjema er fylt ut og (2) betaling er gjennomført. 

Betal 700 kr i kontingent for katekesen.

Kontonr. 3000 32 00872.
Merk innbetalingen "3. kl. , navn, fødselsdato".

Kalender for 3.klasse katekese 22-23

Datoer andre års førstekommunionsforberedelse / 3. klasse KATEKESE 2022-2023.

 

Høsten 2022: 11. september, 16. oktober, 13. november, og 11. desember.

Våren 2023: 8. januar, 12. februar, 12. mars,  og 16. april. Øvelse 9. og 10. mai. 

3. klassehelg: 28. - 30. april 2023 på Mariaholm leirsted.  

Katekeseavslutning: lørdag 3. juni 2023 på Hovedøya med familiene.

Ingen katekese Første påskedag 9. april, men alle inviteres til å delta i påskeliturgien.

Familiemesse i St. Olav domkirke 11. sept., 13. nov., 11. des., 8. jan.,12. feb., 12. mars, og 14. mai (2. sønd. i mnd.)

Katekesemesse i St. Joseph kirke 16. okt., og 16. april (katekesen flyttet fra 2. til 3. sønd. i mnd. pga. skoleferie).