top of page

Andre års katekeseforberedelse til å motta
Den første hellige kommunion 13. mai 2023.

Takk for at du som sogner til St. Olav domkirkemenighet ønsker å la barna deres bli bedre kjent med Gud og Kirken gjennom menighetens katekese.  Hos oss mottar barna de to sakramentene skriftemålet og eukaristien etter to års forberedelse, for de fleste vil dette si våren de går i 3. klasse. Går ditt barn på St. Sunniva katolske skole får de tilbud om denne forberedelsen i skoletiden, og trenger da ikke følge katekesen i menigheten i tillegg.  

Påmeldingen er fullført når (1) skjema er fylt ut og (2) betaling er gjennomført. 

Betal 700 kr i kontingent for katekesen.

Kontonr. 3000 32 00872.
Merk innbetalingen "3. kl. , navn, fødselsdato".

Kalender for 3.klasse katekese 22-23

KATEKESEOPPSTART 11. september med oppmøte kl. 10.00 i St. Sunniva skolegård. 

Alle familier er velkommen til å delta i katekesemessen klokken 13.00 i st. Olav domkirke.


Datoer andre års førstekommunionsforberedelse / 3. klasse KATEKESE 2022-2023.
Høsten 2022: 11. september, 16. oktober, 13. november, og 11. desember.

Våren 2023: 8. januar, 12. februar, 12. mars,  og 16. april. Øvelse 9. og 10. mai. 

3. klassehelg: 28. - 30. april 2023 på Mariaholm leirsted.  

Katekeseavslutning: lørdag 3. juni 2023 på Hovedøya med familiene.

Familiemesse / katekesemesse i St. Olav domkirke kl. 13.00 hver 2. søndag i måneden:
11. september, 9. oktober, 13. november, 11. desember, 8. januar, 12. februar, 12. mars, og 14. mai.

Foreløpig ingen egen familiemesse eller katekesemesse for april, men alle inviteres til å delta i påskeliturgien.

bottom of page