top of page

FØRSTEKOMMUNIONSFORBEREDELSE ÅR II.
 

Takk for at dere ønsker å la barna deres bli bedre kjent med Gud
og Kirken gjennom menighetens katekese.  
Hos oss mottar barna de to sakramentene
skriftemålet og eukaristien etter to års forberedelse,
for de fleste vil dette si våren de går i 3. klasse. 

Mottagelse av Den første hellige kommunion våren 2025 
forutsetter en god forberedelse både i katekese-
og messedeltakelse og fellesskapet. 

Førstekommunion torsdag (Kr. himmelfartsdag) 29. mai kl. 13:00 og kl. 15:00
Førstekommunion (Corpus Christi) 22. juni kl. 09:30 (engelsk). 


MERK AT DET BLIR FORELDREMØTE i menighetssalen 19. september 2024 kl. 17-19.  
Vi ønsker at minst en av foreldrene kommer på dette møtet. 

Frist for påmelding er 23. august 2024, og betalingsfrist er 15. september 2024.
OBS! Oslo-menighetene er enige om å ikke ta imot oppmelding til vårens førstekommunion etter
15. september, men man kan alltid starte i katekesen på et senere tidspunkt for å motta i 2026. 

Vi foretrekker at kontingenten på kr. 700
betales via bankoverføring (gebyrfritt) til katekesekonto: 3000 32 00872.
Men vi har også VIPPS nr.  825954.
Merk innbetalingen: Førstekommunion  / barnet navn /  fødselsdato.

Kalender for 3. klasse katekese 24-25

OPPSTART: søndag 8. september med oppmøte kl. 10.00 i St. Sunniva skolegård.

Høsten 2024: 8. september, 13. oktober, 10. november, og 8. desember.

Våren 2025: 12. januar, 9. februar, 9. mars, 27. april, og 11. mai. 

SOMMERAVSLUTNING: Lørdag 14. juni 2024 på Hovedøya med familiene.


Sånn ser en vanlig katekesedag ut (10.00-14.00):
10.00-12.45 (På St. Sunniva skole): Økt 1 / lunsj og lek og sosialt / Økt 2
13.00-14.00 (St. Olav domkirke*): Den hellige messe.

NB! Barna kan ikke hentes før messen er ferdig uten å ha gitt beskjed til koordinator senest 3 dager i forveien.
Messen er den viktigste delen av forberedelsen til å motta førstekommunion.
Katekesedagen varer frem til kl. 14.00
og det er best for barnet at hele familien sammen kommer med i denne messen.
F. eks hvis bestemor fyller 80 år forklarer dere bare vennlig at dere kun har katekese en gang i måneden
så forstår hun at dere ikke kan komme før kl. 15.00

Katekesemessen er i St. Olav domkirke kl. 13.00 hver 2. søndag i måneden bortsett fra:
Søn. 27. april i Gamle Aker Kirke?
(flyttet til 4. søndag grunnet påskeferien). 

bottom of page