top of page

FØRSTEKOMMUNIONSFORBEREDELSE ÅR II.
 

Takk for at du som sogner til St. Olav domkirkemenighet
ønsker å la barna deres bli bedre kjent med Gud og Kirken gjennom menighetens katekese.  
Hos oss mottar barna de to sakramentene skriftemålet og eukaristien etter to års forberedelse,
for de fleste vil dette si våren de går i 3. klasse. Går ditt barn på St. Sunniva katolske skole får de tilbud om denne forberedelsen i skoletiden, og trenger da ikke følge katekesen i menigheten i tillegg.  

Mottagelse av Den første hellige kommunion våren 2024 
forutsetter en god forberedelse 
både i katekese- og messedeltagelse og fellesskapet. 

Førstekommunion torsdag (Kr. himmelfartsdag) 9. mai kl. 13: gr. A kl. 15: Gr. B
Førstekommunion (lørdag før Treenighetssøndag) 25. mai kl. 13: gr. C kl. 15: gr. D (engelsk). 

Takk til alle foreldre som deltok på foreldremøtet i menighetssalen 20. sept. 23 kl. 17-19.  

Påmeldingen er fullført når (1) skjema er fylt ut og (2) betaling er gjennomført. 

Betal 700 kr i kontingent for katekesen.

Kontonr. 3000 32 00872 (vi tar ikke vipps)
Merk innbetalingen: klasse  / barnet navn /  fødselsdato.

Kalender for 3. klasse katekese 23-24

OPPSTART: søndag 10. september med oppmøte kl. 10.00 i St. Sunniva skolegård.

Høsten 2023: 10. september, 15. oktober, 12. november, og 10. desember.

Våren 2024: 14. januar, 11. februar, 10. mars, 14. april, og 12. mai. 

SOMMERAVSLUTNING: lørdag 8. juni 2023 på Hovedøya med familiene.


Sånn ser en vanlig katekesedag ut (10.00-14.00):
10.00-12.45 (På St. Sunniva skole): Økt 1 / lunsj og lek og sosialt / Økt 2
13.00-14.00 (St. Olav domkirke*): Den hellige messe.

NB! Barna kan ikke hentes før messen er ferdig uten å ha gitt beskjed til koordinator senest 3 dager i forveien.
Messen er den viktigste delen av forberedelsen til å motta førstekommunion. Katekesedagen varer frem til kl. 14.00
og det er best for barnet at hele familien sammen kommer med i denne messen. F. eks hvis bestemor fyller 80 år forklarer dere bare vennlig at dere kun har katekese en gang i måneden så forstår hun at dere ikke kan komme før kl. 15.00

Katekesemesse i St. Olav domkirke kl. 13.00 hver 2. søndag i måneden bortsett fra:
Søn. 15. okt. i Mariakirken?
(flyttet til 3. søndag pga. høstferien i uke 8). 
Lør. 8. juni 2024 på Hovedøya (NB! En lørdag for at sognepresten kan være med oss hele dagen).

bottom of page