top of page

ANSATTE I ST. OLAV DOMKIRKEMENIGHET

Sogneprest:

P. Carlo Borromeo Le Hong Phuc (fra 1. september 2020)

458 73 584      carlo.hong.phuc@katolsk.no

Kapellaner:

P. Josef Ottersen (fra 1. september 2019, i 50% stilling)

478 75012      josef.ottersen@katolsk.no

P. Franklyn Fernando (fra 1. september 2020)

466 55 324     franklyn.fernando@katolsk.no

P. Krzysztof Przanowski (fra 15. september 2020)

412 77 026    Krzysztof.przanowski@katolsk.no

Nasjonale sjelesørgere med tilknytning menigheten:

p. Joel Salas Tobon             

459 78 056  joel.tobon@katolsk.no

P. Cornelius Onwuekwe, (fra 1. september 2019)

408 16 870   Cornelius.Onwuekwe@katolsk.no

P. Carles-Placide Ngboko Zondo (fra. 10. januar 2017)

489 95 645  zondo@katolsk.no

P. Johan Dumandan (fra. 1. februar 2018)

474 74 176  johan.dumandan@katolsk.no

p. Marinko Pervan           

947 88 482  marinko.pervan@katolsk.no

Diakoner:

D. Sindre-Jacob Bostad (fra 8. januar 2012)

D. Patricio Quintana (fra 17. juni 2017)

Menighetssekretær:

Ketil Åsatun (fra 1. juni 2016)

Domorganist:

Otto-Christian Odland (fra 15. september 2014, i 50% stilling)

922 45 263    otto.christian.odland@katolsk.no

Domkantor:

Vegar Sandholt (fra 15. september 2014, i 50% stilling)

907 99 991    vegar.sandholt@katolsk.no

Karitativ koordinator:

Isabel Hillestad (fra 1. august, 80% stilling)

22 98 21 76     isabel.hillestad@katolsk.no

Katekesekoordinator:

Sr. Klara M. Ottersen CSSE (fra 10. august 2020)

22 98 21 79     Klara.Ottersen@katolsk.no

Barne- og ungdomsarbeider:

Khoa Danh Le (fra 1. september 2018, deltid)

Vaktmester:

Francis Subramaniam

900 16 697    s.francis@katolsk.no

Sakristan:

Sr. MariaNguyen thi Hong

403 80 947     maria.hong@katolsk.no

Husholder:

Jimmy Ross

bottom of page