Januar

St. Elisabethsøstrene

Torsdag 3. januar kl. 18.00, domkirken

Februar

Dominikanerinnene, Katarinahjemmet

Torsdag 7. februar kl. 18.30, St. Dominikus kirke (etterfulgt av samling på Katarinahjemmet)

Mars

Oblatfedrene

Torsdag 7. mars kl. 18.00, domkirken

April

OKB, bønn for kall generelt

Torsdag 4. april kl. 18.00, domkirken

Mai

St. Josephsøstrene

Torsdag 2. mai kl. 18.00, Grefsen

Juni

OKB, bønn for kall generelt

Torsdag 6. juni kl. 18.00, domkirken

Juli

OKB, bønn for kall generelt

Torsdag 4. juli kl. 18.00, domkirken

August

OKB, bønn for kall generelt

Torsdag 1. august kl. 18.00, domkirken

September

Dominikanerinnene, Lunden kloster

Torsdag 5. september kl. 18.00, Lunden kloster

Oktober

Fransiskanerne

Torsdag 3. oktober kl. 18.00, domkirken

November

Søstrene av Det Hellige Kors

Torsdag 7. november kl. 18.00, Lillestrøm

Desember

Maristene

Torsdag 5. desember kl. 18.00, domkirken

Kallsmesser 2019

ST. OLAV KATOLSKE

DOMKIRKEMENIGHET