top of page

Nyheter i St. Olav menighet

Det er mye som skjer i menigheten og det blir formidlet gjennom mange ulike kanaler. Menigheten er mangfoldig

og slik blir også nyhetsformidlingen.

Mye står på denne siden, men vi anbefaler å følge med på: 

 

St. Olavs blogg 

Facebook 

Søndagsbladet (Papirversjon i kirken og siste utgave finner du vår hjemmeside) 

Kunngjøringer i messen

 

Noen av de nasjonale gruppene har

sine egne hjemmesider og tidsskrifter.

 

I tillegg vil du finne nyheter her: 

Katolsk.no 

St. Olav kirkeblad

bottom of page