top of page

OPUS DEI

Målet til Opus Dei er å møte Kristus i arbeidet, i familien og i hverdagens aktiviteter.

Opus Dei har også en norsk hjemmeside der du kan lese mer om dem.

Opus Deis grunnlegger Josemaria Escriva levde i Spania 1902-1975

Opus Dei er et "prelatur" dvs. de har egne prester. En av prestene kommer til Oslo en gang i måneden for å holde retretter og samtaler. Retrettene består av foredrag og meditasjoner og det er anledning til skriftemål. Retrettene er gratis og det er ikke nødvendig med påmelding.

 

RETRETTER for menn og kvinner

Retrettene ledes av  p. Richard Hayward

Richard.Hayward@katolskakyrkan.se

bottom of page