top of page

Nye sidealtere på vei til St. Olav!

Da St. Olav domkirke fylte 100 år i 1956, ble de gamle sidealterene skiftet ut sammen med kirkebenker og skriftestoler. 65 år senere er domkirkens verdighet atter på bispedømmets agenda.

Tekst og foto: Petter T. Stocke-Nicolaisen


Artikkel publisert i St. Olav kirkeblad 2-2021 og på katolsk.no

NY BALANSE:– Interiøret tegnes og utføres i neo-gotisk stil for å bringe kirken tilbake til sitt opprinnelige uttrykk, forklarer biskop Bernt I. Eidsvig, som forteller at arkitekt Delarue er én av få eksperter på stilarten. – Arkitekt og håndverkere er velrenommerte, så interiøret vil både skape ny balanse og helhet i kirkerommet og i seg selv være estetisk tilfredsstillende, sier biskopen. Illustrasjon: Anthony Delarue Associates

 

St. Olav domkirke

  • Ferdigstillet i 1855 som den første katolske kirke i Norge etter reformasjonen.

  • Innviet i 1856 av hoff-kapellan biskop Jakob Lorentz Studach.

  • Helligdomsarmen / Olavsrelikvien ble overdratt til kirken, og ustilt der, olsoksøndagen 1862.

  • Tegnet av arkitekt Heinrich Ernst Schirmer.

  • Ble konsekrert i 1896.

  • Fikk rang av domkirke 29. juli 1953.

  • Fornyet med nytt kirkeutstyr i 1956 ved 100-årsjubileet. Artikkel

 

Biskop Jac. Mangers skrev allerede ved 100-årsjubileet, at domkirken er en «felleskirke for alle troende i hele bispedømmet». Den lærde biskop fortsatte: «Det er da også en selvfølge at alle må være interessert i at den i sannhet blir det åndelige sentrum for alle troende i bispedømmet og gjøre sitt til at den blir det valfartssted som den med sitt dyrebare klenodium, helligdomsarmen, har krav på å være.» I denne omgang er det langt mer som skal inn enn ut: nye sidealtere for Jomfru Maria og Hellig Olav, nye lesepulter og nytt bispesete. Arbeidene i domkirken er igang, og den har vært stengt på hverdager siden 16. august.

– Biskop Eidsvig og p. Bratbak begynte dette prosjektet i 2017, forteller p. Carlo Borromeo Le Hong Phuc, sogneprest i St. Olav domkirkemenighet.

Allerede i februar 2018 kom første tilbud på arbeidene, og totalkostnaden er stipulert til ca. 2,7 millioner norske kroner.

– Det er ganske kostbart, innrømmer sognepresten, men er snar med å forklare hvorfor det er et både riktig og viktig prosjekt:

– Vi ønsker å forene kirken med de opprinnelige planer om verdige altere for både Hellig Olav og Jomfru Maria, sier p. Carlo.

St. Olav domkirke ble tatt i bruk allerede i 1855, men innvielse med høytidelig gudstjeneste ble feiret først 24. august året etter. Den ble forestått av dronning Josephine av Sveriges hoff-kapellan, biskop Jakob Lorentz Studach. Dronningen donerte grevinne Sophie Adlersparres kopi av Rafaels Sixtinske Madonna, som nylig er blitt restaurert og fra 2019 atter pryder kirkens Maria-alter. Hun henvendte seg også direkte til danskekongen om Helligdomsarmen, som var i Fredrik VIIs besittelse. Hun mottok den etterhvert i gave, og overdro så olavsrelikvien til Norges første katolske kirke siden reformasjonen.

 

SYMBOL: – St. Olav domkirke er et symbol for hvilken kirke vi er og vår tro på Gud i fellesskap, mener sogneprest Carlo Borromeo Le Hong Phuc. Han oppfordrer de troende til å gi generøst til oppgraderingen av bispedømmets felleskirke. Foto: Petter T. Stocke-Nicolaisen


 

Kirke og pilegrimsmål

Nettopp Hellig Olavs tilstedeværelse i kirken er sentralt for den forestående oppgradering av bispedømmets liturgiske sentrum.

– Kirken er et pilegrimsmål. De troende kommer fra hele landet for å venerere olavsrelikvien. Ja, det kommer også troende fra utlandet i den hensikt, sier p. Carlo.

Relikvien er svært verdifull, noe det vakre relikviegjemmet er en indikasjon på: Originalen er sannsynligvis utført i Köln på 1200-tallet, er forgyllet med utsøkte emaljearbeider og slipte krystaller. Nå skal resten av kirken også gjøre ære på bispedømmets største skatt.

– St. Olav domkirke er dessuten bispedømmets hovedkirke, samlingspunktet for vår enhet. Så er den biskopens sete: Da må den se ut deretter, mener sognepresten.

Den London-baserte arkitekten Anthony Delarue har tegnet altere, lesepulter og bispesetet. Trearbeidene utføres av den anerkjente Ferdinand Stuflesser anno1875 i Syd-Tirol.

– Musikken løfter liturgien og beveger oss – det samme kan kirkens interiør og arkitektur gjøre. Når de nye alterene er ferdigstillet, er St. Olav domkirke i enda større grad en kirke vi kan være stolt av og som kan løfte oss i troen, sier p. Carlo.

– Når kommer ny-interiøret på plass?

– Allerede i høst, sannsynligvis i oktober 2021. Det kommer i deler, deretter skal vi montere. Først må vi gjøre klart gulvet på begge sider. Noen radiatorer må flyttes, litt murerarbeid blir det også. Vi må dessuten bestille noen nye fliser fra Italia og naturligvis legge dem, sier p. Carlo.

Han oppfordrer de troende til å gi generøst til prosjektet:

– St. Olav domkirke er et symbol for hvilken kirke vi er og vår tro på Gud i fellesskap, mener sognepresten.


Gi en gave til fornyelsen av St. Olav domkirke

Bankkontonummer: 3000 51 41717

Comments


bottom of page