Skriftemålsrituale

 

Prest: I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn.

Skriftende: Amen

 

Skriftende: Herre, velsign meg for jeg har syndet. (Det er .... dager/uker/måneder/år siden jeg har skriftet).

Dette er min synder:

.....

 

Skriftende: Alt dette angrer jeg og ber om Guds tilgivelse.

Presten kommenterer og spør eventuelle oppklarende spørsmål og gir en passende bot før han gir absolusjonen (syndstilgivelsen)

 

Prest: Gud, vår barmhjertige Far, har ved sin Sønns død og oppstandelse forsonet verden med seg og sendt Den Hellige Ånd til syndenes forlatelse. Han gi deg ved sin Kirkes tjeneste tilgivelse og fred.
Så forlater jeg deg dine synder i Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn.