top of page

Skriftemålets ritual:

Skriftemålet kan finne sted både ansikt til ansikt, eller anonymt i en skriftestol hvor det er en skillevegg mellom deg og presten. Presten hilser den troende som kommer for å skrifte, og begge gjør korsets tegn:

 

Prest og Skriftende:
I Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn. Amen.


(Presten oppmuntrer den skriftende til å ha tillit til Gud
med følgende eller lignende ord:)


Presten: Måtte Gud, som opplyser våre hjerter, gi deg å se din
egen skyld og tro på hans barmhjertighet.


Skriftende: Amen.


(Presten kan eventuelt lese en bibeltekst om Guds barmhjertighet og menneskets behov for frelse.)


Skriftende: Det er … siden mitt siste skriftemål. 

(Dersom den skriftende ikke kjenner presten fra før, bør en fortelle kort om sin livssituasjon (enslig, gift, prest, nonne, nylig konvertert, nylig fermet, nylig gått til førstekommunion osv.), slik at presten på en bedre måte kan forstå ens vansker og hjelpe en videre.)


Skriftende: Dette er mine synder …


(Den skriftende bekjenner så alle sine synder. Som
avslutning kan den skriftende be følgende angerbønn:)


Skriftende: Min Gud, av hele mitt hjerte angrer jeg mine synder. Ved å velge å gjøre det onde, og ved å unnlate å gjøre det gode, har jeg syndet mot deg som jeg skulle elske over alle ting. Med din hjelp lover jeg fast å gjøre bot og unngå all synd. Vår Frelser Jesus Kristus led og døde for oss. I hans navn, min Gud, miskunn deg over meg.

 

(Etter dette vil presten kort kommentere ens skriftemål, understreke Guds uendelige vilje til tilgivelse og gi den skriftende en bot. Så følger absolusjonen, hvor Gud ved Kirkens tjeneste tilgir den skriftendes synder:)


Prest: Gud, vår barmhjertige Far, har ved sin Sønns død og oppstandelse, forsonet verden med seg og sendt den Hellige Ånd til syndenes forlatelse. Han gi deg ved sin Kirkes tjeneste tilgivelse og fred. SÅ FORLATER JEG DEG DINE SYNDER I FADERENS OG SØNNENS OG DEN HELLIGE ÅNDS NAVN ✠

 
Skriftende: Amen.


Prest: Lovpris Herren, for han er god.


Skriftende: Hans miskunn varer til evig tid.


Prest: Herren har tilgitt dine synder. Gå med fred.


Skriftende: Gud være lovet.

 

 

bottom of page