Film fra St. Olav 2014

Påske 2014

Dugnad i bakgården

St. Olav 2013-2014

Helligkåring av to paver

Boklansering og intervju med Ulf Ekman

Diakonvielse