top of page

Domkoret

St. Olav dokmkor synger i søndagsmessen kl. 11, ved høytider og holder konserter. Koret er en sentral del av menighetns høymesse hvor de synger liturgien (i veksel med menigheten) og flerstemte salmer. 

 

Dersom du er interessert i å synge i domkoret kan du ta kontakt med domkantor:  

Vegar.Sandholt@katolsk.no

22982167 (kontor)

907 99 991 (mobil)  

 

bottom of page