top of page

NNKK - Nettverket Norges Katolske Kvinner

NNKK er åpen for alle kvinner i Norge som har en tilknytning til Den katolske kirke. Nettverket skal være en møteplass for alle kvinner som ønsker å engasjere seg og sørge for et kvinnelig nærvær i Den katolske kirke.

Vår visjon er å:
• ha en stilling som følger opp arbeidet, søker støtte til videre arbeid og koordinerer nettverket.
• delta på internasjonale kvinnekonferanser.
• arrangere konferanser i hele landet som påvirker samfunnsdebtatten knyttet til kvinnerelaterte problemstillinger.

Vår misjon er å: 
○ skape sosialt engasjement lokalt i menighetene og ta tak i integreringsutfordringene.
○ motivere og skape arenaer for å løfte frem relevante temaer i samfunnsdebatten.
○ være en mengsbærende stemme i talsmannsarbeidet, både internt i kirken og eksternt.

Hvor finner du oss? 

Vi  er i alle menigheter over hele landet, men du finner oss enklest via vår Facebookgruppe, der vi deler våre tanker og erfaringer.  Du er velkommen til å poste linker og artikler, starte diskusjonstråder, fortelle om livet i menigheten din, stille spørsmål etc.

Facebookgruppen kan inneholde:
- Tips
○ Bøker og lesetips.
○ Arrangementer rundt om i menighetene.
- Inspirasjon 
○ Formidle ideer og godt arbeid i menighetene.
○ Foreslå gode møteplasser som skaper et inkluderende fellesskap. 
- Diskusjoner og refleksjoner, her er noen eksempler på temaer:
○ Hvordan kan vi hjelpe de som trenger det?

○ Temaer knyttet til katolsk oppdragelse.
○ Vanskelig emner knyttet til kirken for å avklare hva vi står og hva vi mener.
○ Søstersolidaritesperspektivet - kvinnespørsmål og kvinnen selv.

Formålet er å skape handling hos den enkelte og nettverket knytter dette sammen.

bottom of page