top of page

 

 

ST. OLAV DOMKIRKEMENIGHET

Messeprogram for den stille uke og påsken 2023

800px-The_Way_of_the_Cross-Jesus_Falls_t

LØRDAG 1. APRIL

 

St. Olav domkirke

1800 Palmesøndagsmesse (norsk)

1900 Palmesøndagsmesse (polsk)

 

St. Joseph kirke

1615 Korsvei (italiensk)

1700 Palmesøndagsmesse (italiensk)

PALMESØNDAG 2. APRIL

 

St. Olav domkirke kirke

0800 Messe (polsk)

0930 Messe (engelsk)

1045 Palmevelsignelse ved Vår                        Frelsers Gravlund

1100 Pontifikal høymesse

1300 Messe (vietnamesisk)

1430 Messe (polsk)

1600 Messe (polsk)

1800 Messe (engelsk)

1930 Messe (norsk)

 

St. Joseph kirke

0800 Messe (spansk)

0930 Messe (norsk)

1100 Messe (kroatisk)

1230 Messe (spansk)

1430 Messe (tagalog)

1600 Messe (engelsk)

 

MANDAG 3. APRIL

 

St. Olav domkirke

0800 Messe (norsk)

1100 Messe (norsk)

1800 Messe (norsk)

St. Joseph kirke

1600 Korsvei (vietnamesisk)

 

TIRSDAG 4. APRIL

 

St. Olav domkirke

0800 Messe (norsk)

1100 Messe (norsk)

1800 Oljevigselsmesse

 

St. Joseph kirke

1630 Korsvei (engelsk)

ONSDAG 5. APRIL

 

St. Olav domkirke

0800 Messe (norsk)

1100 Messe (norsk)

1800 Messe (norsk)

 

St. Joseph kirke

1600 Korsvei (vietnamesisk)

1800 Messe (spansk)

 

SKJÆRTORSDAG 6. APRIL

 

St. Olav domkirke

0900 Messe (spansk)

1100 Messe (engelsk)

1330 Messe (polsk)

1600 Messe (vietnamesisk)

1800 Pontifikalmesse, med                                påfølgende tilbedelse

2100 Tilbedelse (vietnamesisk)

2200 Tilbedelse (tagalog)

 

St. Joseph kirke

1000 Messe fransk

1200 Messe (italiensk)

1400 Messe (tagalog)

1600 Messe (vietnamesisk)

1800 Messe (spansk)

2000 Messe (kroatisk)

 

LANGFREDAG 7. APRIL

 

St. Olav domkirke

1030 Langfredagsliturgi (engelsk)

1300 Langfredagsliturgi (polsk)

1530 Langfredagsliturgi (norsk)

1800 Langfredagsliturgi (vietn.)     

2000 Tilbedelse (polsk)

 

St. Joseph kirke

1200 Langfredagsliturgi (tagalog)

1400 Langfredagsliturgi (spansk)

1600 Langfredagsliturgi (kroatisk)

1800 Langfredagsliturgi (vietn.)

1930 Langfredagsliturgi (fransk)

Menighetssalen

1000 Seven last Words (tagalog)

PÅSKEAFTEN 8. APRIL

 

St. Olav kirke domkirke

0930 Velsignelse av påskemat (polsk)

1030 Velsignelse av påskemat (polsk)

1130 Velsignelse av påskemat (polsk)

1230 Velsignelse av påskemat (polsk)

1330 Påskevigilie (polsk)

1600 Påskevigilie (vietnamesisk)

1800 Påskevigilie (tagalog)

2030 Påskevigilie (engelsk)

2300 Pontifikal påskevigilie

 

St. Joseph kirke

1300 Velsignelse av påskemat                          (kroatisk)

1600 Påskevigilie (vietnamesisk)

1800 Påskevigilie (fransk)

2000 Påskevigilie (spansk)

 

PÅSKEDAG 9. APRIL

 

St. Olav kirke domkirke

0730 Oppstandelsesprosesjon og                     messe (polsk)

0930 Messe (engelsk)

1100 Pontifikalmesse

1300 Messe (engelsk - afrikansk)

1430 Messe (polsk)

1600 Messe (tagalog)

1800 Messe (engelsk)

1930 Messe (norsk)

 

St. Joseph kirke

0800 Messe (spansk)

0930 Messe (norsk)

1100 Messe (kroatisk)

1230 Messe (spansk)

1400 Messe (litauisk)

1600 Messe (fransk)

1800 Messe (italiensk)

 

 

2. PÅSKEDAG 10. APRIL

 

St. Olav domkirke

1100 Messe (norsk)

1300 Messe (kaldeisk)

1600 Messe (polsk)

1800 Messe (norsk)

St. Joseph kirke

0900 Messe (vietnamesisk)

1400 Messe (cebuano)

bottom of page