top of page

Fastehilsen fra sognepresten

Kjære menighet,

igjen begynner vi vår vandring gjennom fastetiden slik at vi på en verdig måte kan feire Herrens påske. Fastetiden er en nådens tid, og jeg vil oppmuntre dere alle til å benytte denne tiden godt. Hvis bønn, offer og barmhjertighetshandlinger får prege hverdagen vår mer enn vanlig disse 40 dagene, vil vi rydde mer plass til Gud i livene våre, og gjennom oss vil Guds nåde også få prege våre omgivelser i større grad. Hver fredag vil vi sammen gå korsveien i kirken kl. 17.15. Også det er en fin måte hvor vi trekkes inn i Kristi frelsende kjærlighetshandling. Onsdag 12. mars inviterer vi til en ”fastekveld” etter kveldsmessen. I tillegg til et enkelt måltid vil p. Erik Ruud gi oss en input for fastetiden. Lørdag 5. april har vi også et fastearrangement mellom kveldsmessene på norsk og polsk hvor det vil være sakramentstilbedelse, lovsang, og mulighet for skriftemål.Kirken vil også at vi oppsøker forsoningens sakrament i denne nådens tid. Jeg minner om at skriftestolen er betjent hver dag hele uken fra kl. 17.15 til kl. 17.45. Andre skriftemålstider vil bli annonsert, og det er også mulig å ta direkte kontakt med en av prestene.

Jeg ønsker dere alle en velsignet fastetid!

Mvhp.Pål BratbakSogneprest

bottom of page