top of page

Barne- og ungdomskorene samlet inn penger til Syria

På søndag gikk den årlige vårkonserten til menigetens barne- og ungdomkor av stabelen i Aulaen på St. Sunniva skole.

I år hadde korene bestemt at inntektene fra kakesalget skulle gå til Al Mukhales-senteret i Homs i Syria. Senteret blir drevet av jesuitter og er et samlingspunkt og skole for barn i Homs, noe som er svært viktig akkurat nå når landets infrastruktur er brutt nesten fullstendig sammen.

Al Mukhales-senteret ble igangsatt som et pilotprosjekt i april 2012 og det er nå 475 barn som får skoletilbud og psykososial hjelp der. I tillegg har senteret en særlig enhet for tyve psykisk utviklingshemmede barn.

Julen 2013 fikk vi besøk av p. Ghassan som er én av to jesuitter som driver Al Mukhales-senteret. Deres tredje medbror i Syria ble likvidert i gamlebyen i Homs for få uker siden.

Korene klarte å samle inn kr 6800,- til jesuittenes arbeid i Homs og pengene blir overført Caritas Norge i løpet av uken.

Tusen takk til korene for en flott konsert!

bottom of page