top of page

Kallsmesse torsdag 3. august

Den første torsdag i måneden ber de troende i Oslo katolske bispedømme spesielt for kall til preste- og ordensliv.

Alle menigheter og klostre i bispedømmet oppfordres til å gjøre dette lokalt, og alle katolikker oppfordres til å be alene og i familien.

Torsdag 3. august blir det bønn for kall generelt, kl. 18.00 i St. Olav domkirke.

Velkommen til å be for kall hos oss eller der du måtte befinne deg.


Comments


bottom of page