top of page

Oslo kulturnatt 2022


Bli kjent med St. Olav katolske Domkirke fra 1856. Omvisning og forklaring av symboler og «det katolske»- vievann, korsveien, tabernaklet, Olavs armen og mye mer spennende. Se glassmaleriene som blant annet avbilder norske helgener. Åpent arrangement. Kom når det passer DEG mellom 19.30 og 22.00

bottom of page