top of page

Skriv deg opp til 24 timer for Herren

Vi går inn i Allehelgenshøytiden med vigilie og kontinuerlig tilbedelse fra søndag 31. okt til mandag 1. nov. Ønsker du å ta en bønnevakt?

Vi har "24 timer for Herren" fra etter den engelske i St. Olav søndag og frem til kveldsmessen mandag. Bak i kirken finner du tidspunktene du kan skrive deg opp for vakter.


Program:

19:00 Lovsang og bønn på norsk og på engelsk.

20:00 Lovsang og bønn på italiensk

21:00 Lovsang og bønn på engelsk og tagalog

22:00 Lovsang på polsk

23:00 Lovsang og bønn på spansk

24:00 Korsvei på norsk

00-08 Stille bønn, lovsang og andakter gjennom natten. (skriv deg opp for å ta en vakt!)

08:00 Messe på norsk.

08:30-10:30 Det Hellige Sakramentet stilles ut. Stille bønn

10:30 Rosenkransbønn. Gledens mysterier

11:00 Pontifikal høymesse

12:00 Rosenkrans/bønn på vietnamesisk

13:00 Stille bønn

13.30 Bønn på norsk. Litani til Kristus i det Hellige Sakrament

14:00 Stille bønn

15:00 Barmhjertighetens rosenkrans

15:30 Stille bønn

16:00 Bønn på engelsk (Reparation to the most Holy Eucarist)

16:30 Stille bønn

17:00 Rosenkrans på norsk

17:45 Sakramental velsignelse

18:00 Messe på norsk


Skriftemål

Du kan gjerne avtale skriftemål med en av våre prester i denne perioden, eller huke tak i en i kirken. Sålangt har vi fått bekreftet prester til følgende tidspunkt:


Søndag:

19:00-21:00 Skriftemål på engelsk, vietnamesisk og norsk (p. Carlo)

19:00-22:00 Skriftemål på polsk og engelsk (p. Krzysztof)

21:00-23:00 Skriftemål på norsk og engelsk (p. Josef)


Mandag:

12:00-13:00 Skriftemål på vietnamesisk, norsk og engelsk (p. Carlo)

Comentarios


bottom of page