top of page

GRUKK (Gruppe for katolske konvertitter) 

Vi er der for deg når du er ferdig med troskurset og har konvertert.

Som ny katolikk kan mange spørsmål melde seg. Du er kanskje eneste katolikk i familien?  Du er kommet inn i et verdensomspennende fellesskap av troende, men savner felleskap i menigheten? Er kirkekaffen litt skummel når du ikke kjenner noen? Er ritualene nye og ukjente? Går du deg vill i helgendagene?
 

På GRUKK drøfter vi dette og liknende spørsmål. Vi møter ulike sider av Kirken sammen og blir kjent med hva det vil si å være katolsk i Norge.

Du treffer folk som er i samme situasjon. Vi er kanskje en minoritet i kirken, vi som ikke har katolsk familie eller ikke er fra et katolsk land. Men desto flere spennende overraskelser venter oss rundt hver sving i kirkeåret.

 

Du kan komme innom og hilse på oss og se hva vi driver med. Og du kan være med så lenge du synes du har behov for det. Vi er fra ulike menigheter i Oslo-området, så du er velkommen hvis du bor nærme nok til å komme. Vi kan også hjelpe med å starte GRUKK i andre menigheter.

Vi møtes 1. og 3. torsdag i måneden etter kveldsmessen

 

Vår epostadresse: grukk.info@gmail.com
 

Kontaktpersoner:

St. Dominikus: Sivert Ellingsen - 93077196

St. Olav: Henriette Teige - 92824409

St. Hallvard: Frode Grenmar - 98069021

St. Johannes: ?

bottom of page