top of page

Prosesjon til ære for Den hellige Maria, Guds mor

I anledning festdagen for Jomfru Marias opptagelse i himmelen arrangerte St. Hallvard og St. Olav menighet nok en gang prosesjon gjennom gatene fra St. Hallvard til St. Olav kirke lørdag 16. august.

I år var det Mariastatuen fra St. Olav domkirke som ble båret i prosesjonen.

bottom of page