top of page

Ekstrem korsvei

Ekstrem korsvei i fastetiden!

Ekstrem Korsvei  (EKV) er en individuell form for bønn som foreslås i fastetiden. Vi vandrer ut i det ukjente om natten på en 40 kilometer lang rute, alene  eller i en liten gruppe, i stillhet og konsentrasjon, for å møte vanskeligheter. Spesielt forberedte kontemplasjoner for Ekstrem Korsvei er tilgjengelig på EKV-nettstedet (se lenke nedenfor) og oversatt til forskjellige språk (kan være nyttige og inspirerende under nattvandringen). Målet med å ta Ekstrem Korsvei utfordringen er ikke et nattlig eventyr, men et ønske om å forandre deg selv til det bedre, et forsøk på å bryte dine egne begrensninger og dårlige vaner, individuelt møte med Gud. Den foreslåtte avgangstiden for Ekstrem Korsvei i Oslo er fredag den 22. mars etter messen kl. 19.00 i St. Johannes kirke på Bredtvet som blir feiret for alle deltakere av årets Ekstrem Korsvei. Mer informasjon er tilgjengelig på nettstedet https://edk.org.pl/ eller ved å ringe nummer 93286079. 

 

Extreme Way of the Cross

Extreme Way of the Cross  (EWC) is an individual form of prayer proposed during the Lent. It involves setting out into the unknown at night on a 40-kilometer route, alone or in a small group, in silence and concentration, to face difficulties. Specially prepared contemplations for EWC available on EWC website and translated into various languages, might be helpful and inspiring during the night walk. The aim of taking up the EWC challenge is not a night adventure, but a desire to change yourself for the better, an attempt to break your own limitations and bad patterns, and an individual           meeting with God. The proposed time for departure for the Extreme Way of the Cross in Oslo is Friday, 22 March, after the Holy Mass at 7:00 p.m. in the St. John Church at Bredtvet, which will be celebrated for the participants setting out for EWC. More information is available on the poster on the board, on the https://edk.org.pl/ website or by calling number 93286079. 

 

Comments


bottom of page