top of page

Stilling ledig!

Vil du gjøre en viktig innsats for Den katolske kirke i Norge?


Den katolske kirke i Norge omfatter Oslo katolske bispedømme, Trondheim stift og Tromsø stift med til sammen 38 menigheter, 5 skoler og ca. 170 000 medlemmer. I tillegg kommer en rekke klostre. Den katolske kirke i Norge har en stor kulturrikdom: 75 prosent av Kirkens medlemmer er født utenfor Norge og kommer fra over 180 land. Våre 112 prester har bakgrunn fra over 20 land. Fast deltidsstilling som rådgiver med ansvar for forebygging av seksuelle overgrep Kirken forener sine ressurser og samordner arbeidet for å forebygge seksuelle overgrep og grenseoverskridende adferd mot barn og sårbare voksne i Kirken. Vi søker derfor en selvstendig og kompetent person i ca. 50 % stilling til å lede, følge opp og utvikle dette viktige arbeidet. Stillingen vil være en videreføring av et arbeid som har pågått i et par års tid med bl.a. kurs i menighetene og utarbeidelse av opplæringsmateriell. Ansvarsområde og arbeidsoppgaver

 • Ha en aktiv og tydelig rolle i Den katolske kirkes arbeid med forebygging av seksuelle overgrep og grenseoverskridende adferd

 • Føre oversikt over bispedømmet/stiftenes tiltak for forebygging av seksuelle overgrep

 • Bistå menighetene, ordenssamfunn og andre kirkelige institusjoner i organisering og ledelse av det lokale forebyggingsarbeidet, herunder tilrettelegging av lokale kompetansehevingstiltak og veiledning.

 • Videreutvikle og iverksette digitale verktøy for kunnskapsformidling i samarbeid med relevante faginstanser/personer

 • Planlegge og holde kurs for prestene, menighetene og de katolske skolene

 • Være kontaktledd mellom ressurspersoner, menighetene og eksterne samarbeidspartnere

Kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning fra høyskole/universitet

 • Relevant arbeidserfaring (ledererfaring på lavere nivå er en fordel)

 • God kjennskap til overgrepsproblematikk og evne til å håndtere den

 • Erfaring fra flerkulturelle miljøer

 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk; andre språk er en fordel

 • Erfaring fra undervisningsarbeid er en fordel

 • God kunnskap om katolsk tro, praksis, menighetsliv og Den katolske kirkes oppdrag. Fortrinnsvis katolikk

Personlige egenskaper

 • Arbeider disiplinert og strukturert på egen hånd

 • Er fremdrifts- og resultatorientert

 • Evner å planlegge, koordinere og lede

 • Er initiativrik og nyskapende

 • Samarbeider godt med andre og er lydhør for innspill

 • Er engasjert i dette arbeidet og kan formidle engasjementet videre

Vi tilbyr

 • Mulighet til å forme og prege eget ansvarsområde

 • Spennende arbeidsoppgaver

 • Mulighet for samarbeid med og hospitering hos relevante fagmiljøer

 • Arbeidssted: HR-avdelingen i Oslo katolske bispedømme, Akersveien 5, Oslo.

 • Lønn etter avtale

Kontaktinformasjon

 • Kansler/HR-sjef i Oslo katolske bispedømme Anne-Mette Ringdal:

  • Mobil: 971 79 235

  • E-post: anne-mette.ringdal@katolsk.no


Søknadsfrist: onsdag 08. februar 2023. Søknader sendes: Oslo katolske bispedømme, HR-avdeling: hr@okb.katolsk.no

Comments


bottom of page