top of page

SKRIFTESPEIL:

Dette skriftespeilet er et forslag bygget over De ti bud.
Teksten er hentet fra Bønneboken i appen fra katolsk.no

 

 •  Har jeg levd mot Guds vilje?

  • Har jeg stolt nok på Gud?

  • Takker jeg ham daglig for alt det gode han gir meg?

  • Har jeg husket å be?

 • Har jeg misbrukt Guds navn eller bannet?

 • Har jeg latt være å gå i søndagsmessen?

  • Holder jeg hviledagen hellig?

 • Har jeg prøvd å glede mine foreldre?

  • Har jeg vist dem respekt og kjærlighet?

 •  Har jeg drept eller skadet et menneske fysisk eller psykisk?

  • Har jeg vært medskyldig i en abort, enten direkte eller indirekte?

  • Har jeg mobbet, plaget andre eller vært aggressiv?

  • Har jeg latt det gå utover andre når jeg har vært sliten, irritert eller hatt dårlig humør?

  • Har jeg vært parat til å tilgi andre?

  • Har jeg selv vært parat til å be om tilgivelse?

  • Har jeg gjort noe som kan skade meg selv eller kroppen min?

  • Har jeg ledet andre til å gjøre noe galt?

 • Har jeg hatt seksuell omgang utenfor ekteskap?

  • Har jeg nytt ukyske tanker eller pornografi?

  • Er jeg meg bevisst at jeg er Den Hellige Ånds tempel?

  • Har jeg latt meg friste, eller fristet andre, til ukyskhet?

 • Har jeg stjålet?

  • Har jeg bevisst ødelagt mine eller andres ting?

  • Har jeg ved smålighet, grådighet eller mangel på omtanke bidratt til at andre ikke får rettferdig lønn for sitt strev?

 • Har jeg løyet?

  • Har jeg gjort eller sagt noe som har såret andre?

  • Har jeg baksnakket?

 • Har jeg vært misunnelig, innbilsk eller stolt?

  • Har jeg vist nok omtanke for andre?

  • Har jeg manglet beskjedenhet, respekt, eller på andre måter gjort livet vanskeligere for mine medmennesker?

 • Har jeg forsøkt å endre mine feil?

 

bottom of page