top of page

Tidebønn: 

Tidebønnen er Kirkens uavbrutte bønn. Alle døgnets tider helliggjøres av lovsangen til Gud, fra laudes om morgenen til vesper og kompletorium om kvelden. Det er Davids salmer Kirken ber – den enkle, sterke og alltid menneskelige bønn som gudsfolket har frembåret helt fra begynnelsen av: I takksigelse og lovprisning, i anger, nød og lengsel. Tidebønnen omfatter også hymner og lesninger tilpasset døgnets tider og kirkeårets gang.

Sr. Ragnhild fra Katarinahjemmet skriver mer om tidebønnen her.

Det er for tiden ingen fast tidebønn i St. Olav Domkirke men hos de ulike klostrene i Oslo er alle velkomne:

Katarinahjemmet

St. Dominikus

Lunden kloster

De katolske tidebønnene er på norsk utgitt i 4 bind og kan kjøpes i St. Olav bokhandel. Oblatfedrene i Sverige har også gjort alle de norske tidebønnene tilgjengelig på norsk:

tidebønn b1.jpg
tidebønn b2.jpg
tidebønn b3.jpg
tidebønn b4.jpg
bottom of page