Film fra 2015

Intervju med domorganist Otto Christian Odland om orgelkonsertene

Tao Nguyen - prestevielse (kort)

Biskopens preken i Tao Nguyens prestevielse 20.06.2015

Tao Nguyen - prestevielse (lang)