top of page

Besøkstjeneste i St. Olav menighet

«Men ikke alle eldre personer, bestefar, bestemor, har en familie som kan ta ham eller henne inn. Og så hjem for eldre er velkommen ... måtte de være virkelige hjem og ikke fengsler! ... De må ikke være institusjoner der eldre bor glemt, gjemt og neglisjert. Jeg føler meg nær de mange eldre som bor i disse institusjonene, og jeg tenker med takknemlighet på de som går og besøker og tar vare på dem.»

 

Pave Frans møte med de eldre.

Petersplassen, Søndag 28 september 2014

 

Vi ønsker som menighet å være mer tilstede for være eldre og syke, ba de de som bor hjemme, og på sykehjem. Derfor ønsker vi å samle en gruppe besøksvenner som kan hjelpe oss. Kunne du tenke deg å besøke en av våre syke eller eldre? Kanskje en gang eller to i måneden?

Det nye prosjektet koordineres av Isabel Hillestad.

 

Ta gjerne kontakt om du har spørsmål eller er interessert.

 

Hvis du kjenner noen som kunne tenke seg å få besøk, si gjerne fra til menighetskontoret pr. telefon (22 98 21 65), eller på epost: besok.stolav@oslo.katolsk.no.

 

Kontaktinformasjon:

 

Isabel: 22 98 21 76

Isabel.Hillestad@katolsk.no

bottom of page