Bilder fra St. Olav 2016

AKOLYTTINNSETTELSE 9. NOVEMBER 2016

Onsdag 9. november ble Mang Van Le (Drammen), Nguyen Thanh Huu (Jessheim) og Patricio Quintana (Oslo) innsatt som akolytter 

 av biskop Bernt Eidsvig i St. Olav domkirke. De tre er kandidater til det permanente diakonat i bispedømmet.

ST. OLAV KATOLSKE

DOMKIRKEMENIGHET