top of page

Dåp

Dåpen er det fundamentale sakrament og forutsetningen for alle de andre sakramentene. Den forener oss med Kristus, og siden dåpen er en pakt med Gud, må den enkelte si JA til den. Ved barnedåp bekjenner foreldrene troen på vegne av barnet.

 

Her i St. Olav menighet er det som regel dåp på lørdager i en egen dåpsseremoni, men det er også mulig med dåp på hverdager.

 

Til dåpen skal barnet ha inntil to faddere (gudmor og gudfar). Fadderne må være katolikker, konfirmert og fylt 16 år. Oppdraget til en fadder er å føre barnet inn i troen, i samarbeid med foreldrene. 

 

I tillegg man man utnevne  dåpsvitner. Hvor mange dåpsvitner man utnevner varierer fra familie til familie. Dåpsvitnene må ikke være katolikker.

 

Ta kontakt med menighetskontoret:

Oslo-St.Olav@katolsk.no  / 22 98 21 65

bottom of page