Dåp

Dåpen er det fundamentale sakrament og forutsetningen for alle de andre sakramentene. Den forener oss med Kristus, og siden dåpen er en pakt med Gud, må den enkelte si JA til den.

Ved barnedåp bekjenner foreldrene troen på vegne av barnet.

 

Her i St. Olav menighet er det som regel dåp på lørdager i en egen dåpsseremoni. 

 

Til dåpen skal barnet ha én eller flere faddere. Oppdraget til en fadder er å føre barnet inn i troen, i samarbeid med foreldrene. I en katolsk dåp må minst én av fadderne selv være katolikk, og vedkommende må være fermet/konfirmert. Hvor mange faddere man velger, varierer fra familie til familie.

 

Ta kontakt med menighetskontoret:

Oslo-St.Olav@katolsk.no  / 22 98 21 65