top of page

Kids for Christ (KFL) 

 

Youth for Family and Life (YFL) er et av flere lokallag for barn i St. Olav menighet. KFL treffes hver første fredag i Mariagården, Akersveien 16 C kl. 17.00. 

 

På KFL kan du være leve troen sammen med andre barn i form av bønn, lovsang og andre morsomme aktiviteter. KFL arrangerer også helger på Den Katolske kirkes leirsted, Mariaholm. 

 

For mer informasjon, kontakt:  

Brion Lance 

E-post brionlance@gmail.com 

bottom of page