Menighetens organister

 

Domorganist Otto Christian Odland

Otto.C.Odland@katolsk.no

22 98 21 61 (kontor), 922 45 263 (mobil)

 

Domkantor Vegar Sandholt

Vegar.Sandholt@katolsk.no

22982167 (kontor), 907 99 991 (mobil)

Vegar har eget nettsted

Korene i St. Olav menighet

St. Olav aspirant- og barnekor

er åpne for alle sangglade barn som går i 2.-7. klasse. Begge korene øver på tirsdager fra kl. 16:00 til 17:00.

​​

Aspirantkoret (2. til 4. trinn) øver på tirsdager fra kl. 16:00 til 17:00 i Mariagården (Akersveien 16 C. Koret ledes av Anna Ignacio, Victoria Mostue og Henrik Bechstrøm.

Aspirantkoret kontaktes på: victoriamostue@gmail.com

Barnekoret (5. til 7. trinn) øver på tirsdager fra kl. 16:00 til 17:00

i menighetssalen. Koret ledes av Kristine Dignstad og Otto Christian Odland. 

Kontaktperson: Otto Christian Odland 

22 98 21 61 (kontor), 922 45 263 (mobil) 

Otto.C.Odland@katolsk.no

Korene synger på messer og konserter

ENGLISH church choir

We have two English-singing church choirs:

One that sings at the English mass on Sunday 9.30 am in St. Joseph; and and one that sings at the English mass Sunday at 6 pm in St. Olav church.If you want to join one of the choirs, please come to our rehearsal or talk to us after mass.

St. Joseph Choir: Sunday 10.30 am in Mariagården

St. Olav Choir: call Elcid Cabosao - 472 43 131

YFL Norway Choir

Synger i de engelske studentmessene i St. Joseph kirke

på søndager. 

Øvelse søndag kl. 16 på menighetskontoret. 

Kontaktperson: Brion Lance Caguiat - telefon 93827003

Nettside

CORO Comunidad Católica Hispana

- Iglesia St Olav OSLO

Synger i de spanske messene. 

Kontaktperson: Nicanor Munoz

Ungdomskor

- fra 8. klasse

Øvelse: tirsdager 17.15-18.30 i Menighetssalen

Ta kontakt med dirigent Kristine Dingstad for påmelding.

kristine.dingstad@katolsk.no

Koret har også egen BLOGG.

ST. OLAV DOMKOR

Domkoret i St. Olav domkirke har sine øvelser tirsdager kl. 1845 - 2100 i menighetssalen. 

Nye sangere tas inn etter en enkel stemmeprøve. 

Ta kontakt med domkantor Vegar Sandholt.  

Vegar.Sandholt@katolsk.no

Sursum Corda

- en polsk sang og musikkgruppe

SURSUM CORDA er en polsk sang‐og musikkgruppe for unge voksne. Gruppen består av ca 10 stykker i alderen 18+ som i tre år har sunget i den polske messen kl. 14.30 i St Olav domkirke. Sursum Corda er medlem av Norges unge Katolikker (NUK).

Vi har kalt gruppen „Sursum corda” – det vil si „Løft deres hjerter”. Navnet illustrerer godt vårt ønske om å gå bredere ut med våre aktiviteter og bli en mer aktiv del av det katolske miljøet i Oslo og i Norge. Det er viktig å gjøre oss mer synlige blant annet for å tiltrekke nye medlemmer – kanskje særlig unge polske voksne i andre menigheter. Men det er også viktig å gjøre oss synlige i det større bildet, både i det katolske miljøet, men kanskje også i byen for øvrig – for å inspirere og berike.

Den katolske kirken i Norge er svært internasjonal. Vi ser at det er rom for utenlandske deltakere å engasjere seg i barne- og ungdomsarbeidet, selv om noen står svakere enn andre med hensyn til språk. Dette vil vi gjøre en innsats for gjennom NUK.

Vi håper selvsagt også å kunne bidra til en rekke aktiviteter innad i NUK – slik som å delta i adventsaksjonen, på ulike samlinger, samt å engasjere oss på andre måter, der det er mulig.

Vi du vite mer om gruppen, skriv til info@sursumcorda.eu