top of page

Søndagsskolen

Søndagsskolen:

Hver søndag, under høymessen er det søndagsskole for barn til og med førstekommunionsalder (8 år). 

 

På søndagsskolen snakker barna om dagens lesning

og lærer om Kirken og om Gud. 

 

Søndagsskolen foregår i menighetens ungdomslokale.

 

Alle barn er hjertelig velkommen!  

 

bottom of page