top of page

Katolsk Studentlag

Katolsk Studentlag er en forening for studenter, akademikere og andre interesserte. Vårt formål er å være en møteplass for katolikker ved høgskolene og universitetet i Oslo, og samtidig være en innfallsport til Kirken for søkende studenter

 

Katolsk Studentlag er tilsluttet

Norges Unge Katolikker

og Studentskipnaden i Oslo. 


Hvis du har spørsmål om Katolsk Studentlag, ønsker å bli medlem eller stå på vår e-postliste for å bli oppdatert om alt som skjer, kan du sende en e - post til: 
katolsk-studentlag@studorg.uio.no 

Studentpresten vår

p.Haavar Simon Nilsen er tilgjengelig på e - post: Haavar.Simon.Nilsen@katolsk.no

eller på telefon: 958 73 504 

Studentlaget har følgende kontonummer:

6061 05 19566

Epost: katolsk-studentlag@studorg.uio.no         .   

bottom of page