top of page

Program for Katolsk grovbrød høsten 2023

St. Olav domkirkemenighet i Oslo ønsker alle og enhver velkommen til oppbyggelige samvær med foredrag og samtale om kristentroen og troens liv.

Sted: Menighetssalen, Akersveien 5 ved St. Olav domkirke, Oslo.

Tidspunkt: Møtene begynner kl. 19.00. Dørene åpnes kl. 18.30 med enkel servering og sosialt samvær. 

Strømming: Talene strømmes direkte fra kl. 19.00 på Facebooksiden St. Olav katolske domkirke
Trykk på linkene under for direktesending/opptak. Talene blir også å finne på Youtube, katolsk.no, og Spotify.  

Kveldsmesse: Alle som ønsker det, kan delta i menighetens kveldsmesse i St. Olav kirke kl. 18.00.

Se facebook.com/katolskgrovbrod/events for
mer informasjon og video av hver enkelt arrangement. 

Datoene er:

Onsdag 27. september

Onsdag 11. oktober

Onsdag 25. oktober

Onsdag 8. november

Onsdag 22. november

Full program kommer snart!

 

bottom of page