smittevern 3 punkter.png
  • Facebook Black Square
  • Twitter Black Square
  • Instagram Black Square
  • YouTube Black Square
  • Blogger Black Square

#stolavmenighet

ST. OLAV DOMKIRKEMENIGHET - KIRKENE ÅPNES FOR PRIVAT BØNN!

Oslo kommune har fra og med 18. februar innført lokale smittevernstiltak som gjelder til og med 15. mars. Kirkene kan nå på nytt holdes åpne for besøk. 

Åpningstider 19.02.21 – 15.03.21 

Kirken er åpen for besøk til følgende tider (vi tar forbehold om endringer i forbindelse med begravelser).

Mandager – Lørdager:     

St. Olav domkirke: 0800-1000 og 1200-1800

 

Søndager: 

St. Joseph kirke: 28/2: 0800 -1200, 7/3 og 14/3: 0800 - 1400

St. Olav domkirke: 1400 – 1800

Det kan i denne perioden ikke holdes offentlige gudstjenester, religiøse seremonier eller andre arrangement i menigheten. Unntatt er begravelser, med inntil 50 personer tilstede, samt dåp og vielse uten tilskuere.

Messe på norsk strømmes daglig kl. 11.00, hverdager også kl. 18.00. Korsveiandakt strømmes onsdager og fredager kl. 10.30. Du finner et hefte med tekst til korsveiandakten her. Vennligst se katolsk.no for mer informasjon om direktestrømming.

Vi oppfordrer alle til å be om beskyttelse og lindring for dem som er syke og sårbare.

ST. OLAV CATHEDRAL PARISH - THE CHURCHES OPEN FOR PRIVATE PRAYER!

The City Government of Oslo has from 18 February introduced local measures to prevent Covid-19 lasting until (and including) 15 March. The churches may now reopen for individual private prayer. 

Opening hours 19.02.21 – 15.03.21

Church opening hours (these may be subject to change in case of funerals).

Mondays – Saturdays:

St. Olav Cathedral: 0800-1000 and 1200-1800

Sundays:

St. Joseph Church: 28/2: 0800-1200, 7/3 og 14/3: 0800 - 1400

St. Olav Cathedral: 1400-1800

During this period there can be no public religious services, ceremonies or other events in the parish. Funeral ceremonies for up to 50 participants, as well as baptism and wedding without spectators, are excepted.

Mass in Norwegian is streamed live daily at 11 am, weekdays also at 6 pm. The way of the Cross, meditation and prayer, Wednesdays and Fridays at 10.30 am. Please consult katolsk.no for further information about live streaming.

We recommend your prayer for protection and relief for those who are sick and vulnerable.

FASTEN 2021

I fastetiden forbereder vi oss til påske. Vi vender oss mot Gud gjennom bønn, bibellesning, faste og abstinens – vi forsoner oss med Gud og alle vi står i relasjon til. Det er en tid for å stanse opp og vende om. Du finner mer informasjon her.

Korsveiandakt sendes direkte onsdager og fredager klokken 10.30. Du finner mer informasjon her.  Hefte med tekst til korsveisandakten finner du her.

DIREKTESENDING AV DEN HELLIGE MESSE

LIVE STREAMING OF THE HOLY MASS

​St. Olav domkirkemenighet sender den hellige messe direkte daglig. Du kan følge messene enten på facebook eller youtube. Du finner sendetider og sendekanaler ved å trykke på lenken "SE MER" nedenfor.

There will be live streaming of The Holy Mass daily  from St. Olav Cathedral Parish. You may follow the Mass either on facebook or on youtube. You may find the broadcast times and channels by using the button/linkage "SE MER" below.

Gratis tilgang til digital trosformidling fra FORMED.org

 

Menigheten har kjøpt tilgang til FORMED.org til alle våre medlemmer. Det er et bibliotek av katolske filmer, bøker        og videosnutter for alle målgrupper. Det er gratis å registrere seg via FORMED.org/signup og søke etter St. Olav menighet i Oslo. Se videoen under for en smakebit av tjenesten. 

ST. OLAV KATOLSKE

DOMKIRKEMENIGHET