• Facebook Black Square
  • Twitter Black Square
  • Instagram Black Square
  • YouTube Black Square
  • Blogger Black Square

#stolavmenighet

Nye åpningstider i kirken

Fra lørdag  28.03. har vi nye åpningstider i St. Olav domkirke:
Mandag-torsdag: 1200-1800
Fredag-lørdag: 1200-1900
Søndag: 0800-1800

I dette tidsrommet er det altså sakramentstilbedelse som sendes direkte her på siden. I tillegg er det messe kl 11 hver dag og rosenkrans kl 18.

Messer og rosenkranser strømmes direkte på Facebook

Hver dag kl 11 sender vi dagens messe, og kl 18 sender vi rosenkrans fra ulike hjem i menigheten. Si ifra til p. Josef om du (alene, med familien, eller med gruppe..) ønsker å ha sendingen hos deg!

På søndag har vi følgende online messeprogram:
0930: engelsk
1100: norsk

1230: spansk
1400: litauisk
1530: fransk
1700: italiensk

2000: sakramentsandakt med seminaristene

PS! Du trenger ikke ha bruker eller logge deg inn på Facebook for å se videoene. Når du blir spurt om å logge inn, kan du trykke på "ikke nå" nederst. Du finner oss også på YouTube

Fasteaksjonen 2020 - Sult ødelegger livet til millioner av barn

Over halvparten av de 821 millioner mennesker som sulter i verden i dag er barn. De sulter i en verden der det finnes mer enn nok mat. Og deres foreldre må hver dag legge de samme barna, uten å vite om de kan gi dem mat dagen etter.  

At barn sulter får alvorlige konsekvenser. De fleste av dem kan vi tenke oss selv. Barn som ikke får nok mat vokser nemlig ikke like fort som de vennene som har nok. De risikerer å utvikle seg senere mentalt, og å klare seg dårligere på skolen. Dette får igjen konsekvenser for hvor mye de tjener senere i livet, og om de har helse til å leve et langt og lykkelig liv. 

Det er uakseptabelt at mange millioner barn vokser opp sultne i en verden der det allerede finnes mat til alle. Ved å gi til Caritas kan du være med på å endre dette. Du kan være med på å gi en framtid til et barn som i dag må stå opp og legge seg med like tom mage. Du kan altså skape en bedre framtid for et barn som mest av alt trenger en ny sjanse.   

 

Du kan gi på følgende måte:  

SMS: send NULLSULT til 2160 

Vipps: 12135, (merk betalingen «Fasteaksjonen») 

Gavekonto: 8200.01.93433 (merk betalingen "Fasteaksjonen")

Facebook: facebookinnsamling

OKBs nettprest-tjeneste

Bekymret, ensom, nysgjerring eller søkende?
Du kan alltid henvende deg til OKBs nettpresttjeneste.

Man kan spørre presten om både praktiske, teologiske, åndelige og personlige ting. Personvernet ved slike henvendelser er det samme som på sykehus, skoler, kontakt med menighetskontor o.l.. Det man forteller, skal ikke komme videre. Dette kan likevel ikke sammenlignes med skriftemålets taushetsplikt.

Vi vil bli flere prester, som kan svare på spørsmål på norsk og engelsk, og vi planlegger også å få en slik tjeneste på polsk. Interessen for denne tjenesten vil avgjøre hvor mange prester som vil bli involvert.

Nordiske familiedager 2020 er avlyst

Pga. den pågående korona-pandemien melder Pastoralavdelingen ved Oslo katolske bispedømme at Nordiske familiedager 2020 fra 21. – 24. mai, dessverre er kansellert. Innbetalinger og påmeldingsgebyrer vil bli refundert snarlig. 

 

Hellige familie, be for oss alle!

Due to the present coronavirus pandemic's impact on our countries, The Pastoral Department of the Catholic Diocese of Oslo has announced that the Nordic Family Days 2020 May 21 to 24 have been cancelled. Payments and booking fees are being refunded to all registered participants these days. 

 

Holy Family, pray for us all.

St. Olav kirkeblad innfører (gratis) abonnement

Det vil si at du ikke lenger får det automatisk i posten, men må melde deg på ved å sende ditt navn og din adresse til bladet, som beskrevet under i den røde boksen. Bladet vil fortsatt være gratis, men du må si ifra hvis du ønsker å få det i posten. Ønsker du fremdeles å få St. Olav fritt tilsendt i posten, må du innen 1. september 2017 melde fra. Fra september 2017 vil ingen som ikke abonnerer på bladet få det tilsendt.

 

Du kan si ifra på følgende måter: 

Send epost med navn og adresse til abonnement@katolsk.no

Send SMS til 417 16 052 med kodeord STOLAV etterfulgt av navn og adresse. 

Ring inn navn og adresse til: 23 21 94 21

Bladet kan også leses på nett her

Please reload

Opptak fra Herrens bebudelse:

Tiltak og råd for å begrense korona-smitte

 

Alle offentlige messer og menighetsaktiviteter er innstilt inntil videre. Men domkirken holder åpent hver dag, med sakramentstilbedelse, stille bønn, mulighet for å tenne lys  og skriftemål. For alle som ønsker å besøke kirken gjelder følgende:
 

  • Bli hjemme om du er syk.  De som er i karantene skal ikke oppsøke kirken.  

  • Ta litt håndsprit når du kommer inn, istedenfor vievann. 

  • Aldri mer enn 50 personer i kirken. Vi har kontinuerlig noen på vakt som sjekker at vi holder oss innenfor. 

  • Hold god avstand. Spre dere i kirkerommet. Vent f.eks. med å tenne lys til andre er ferdige.

  • Vis respekt for sakramentet. Jesus er til stede på alteret. 

Vi vil også minne om at helsemyndighetenes fremste råd for å unngå smitte er å vaske hendene ofte og grundig med såpe og lunkent vann. Hånddesinfeksjon (alkoholbasert) kan være et alternativ når man ikke har mulighet til å vaske hendene.

Alle med symptomer på forkjølelse bør holde seg hjemme. 

Fastetiden  
 
Fasten er den tradisjonelle tid for fornyelse, anger og omvendelse i kirken. Kirkeloven foreskriver at askeonsdag og langfredag skal overholdes som faste- og abstinensdager. Det å faste betyr en merkbar reduksjon av det man spiser til daglig. Abstinens vil si at vi gir avkall på en spesiell form for mat, drikke eller fornøyelse. De som er over 18 år er forpliktet av fastebudet inntil de begynner sitt 60. år, mens alle over 14 år skal overholde abstinensbudet. Prester og foreldre bør lære barn som ennå ikke er bundet av faste- og abstinensbudet, betydningen av å praktisere botens ånd.                                                       

           

Forpliktelse til fredagsbot i fastetiden                                                         

For at alle skal bli forenet med Kristus og med hverandre i en felles botspraksis, fastsetter kirken visse dager for bot. På disse dagene skal vi hengi oss til bønn, selvfornektelse og gode gjerninger. Slike dager skal ikke begrenses til bare bot, men de skal tjene til fordypelse av det kristne liv året igjennom. 

Siden hver fredag minner oss om Jesu korsfestelse og død, så er den også en spesiell botsdag. Kirken foreskriver at vi på fredager skal gi avkall enten på kjøtt eller annen form for mat eller at vi holder oss til en eller annen form for bot fastsatt av den lokale bispekonferansen.

                                                                                                                  

I overensstemmelse med kirkerettens ånd minner Den nordiske bispekonferansen oss om forpliktelsen til fredagsbot og gjør oppmerksom på at den kan oppfylles på én eller flere av følgende måter: 


1. Ved å avstå fra kjøtt eller annen form for mat.

2. Ved å avholde seg fra alkohol, tobakk eller andre former for fornøyelser.

3. Ved en særlig innsats med hensyn til bønn i familien, deltakelse i Kirkens liturgi, bønn foran alterets sakrament eller ved å gå korsveien.

4. Ved å faste mer enn vanlig, og kanskje gi hva man sparer til noen som trenger det - enten hjemme eller ute.

5. Ved direkte å hjelpe noen trengende, syke, gamle eller ensomme.

6. Den form for bot vi velger for fredagen er et personlig valg som ikke behøver være det samme hver fredag. Hvis man ikke gjør noen fredagsbot, så medfører ikke det en synd. Imidlertid hører bot med til enhver kristnes liv, og det gode forsett å gjøre bot på fredag er en plikt.     

Hver fredag

etter 11-messen

ber vi 

Den Guddommelige Barmhjertighets

Rosenkrans

ved Jesus-bildet

bak i St. Olav kirke. 

Bli med!

ST. OLAV KATOLSKE

DOMKIRKEMENIGHET