top of page

Kurs i katolsk tro og kristenliv i St. Olav høsten 2023Et uforpliktende tilbud til alle som er interessert i å fordype seg i den katolske tro, særlig utformet for ikke-katolikker som


vurderer å konvertere til Den katolske kirke. Sted: Menighetssalen i Akersveien 5 (inngang fra gaten).


Tid: tirsdager ca 18.45 – 20.30 (bli gjerne med i kveldsmessen kl. 18) Kursansvarlig: diakon Sindre-Jacob Bostad (sindre.bostad@katolsk.no) 12. september Introduksjon til det katolske liv Kursplan, kristendommen og religionene,


kirkerom og messen. Komp: innledning + 1-5. Katekismen:1-49 26. september Guds åpenbaring – Skrift og Tradisjon Komp: 6-24 Katekismen: 50-141. 10. oktober Den Treenige Gud – et mysterium å tro på. Komp:33-58, 136-9. Katekismen: 150-2, 185-267, 422-455, 683-688. 24. oktober Tro og vitenskap v/ sr. Katarina Pajchel Komp: 25-32 Katekismen: 142-165, 282-289, 2123-2128, 2292-2296. 07. november Skapelse og syndefall. Jesu liv, død og oppstandelse v/ p. Oddvar Moi Komp: 59-84, 101-135. Katekismen: 279-324, 355-455, 512-521, 535-682 21. november Guds folk i frelseshistorien og kirkens oppbygging Komp: 145-193 Katekismen: 748-913. 05. desember Inkarnasjonens mysterium og Maria Komp: 85-104, 196-199, 562-563 Katekismen:.456-521, 963-975, 2673-2682. Pensum Det viktigste er å lese Kompendium til Den katolske kirkes katekisme (tilgjengelig på katolsk.no/tro og i appen


Katekismen).

Kommentare


bottom of page