top of page

Skriftemål

Skriftemål – eller Botens sakrament – er ett av Kirkens syv sakramenter. Det ble innstiftet av Jesus i kjærlighet og barmhjertighet for å gi alle syndere tilgivelse for synder begått mot Gud. Samtidig som vi blir forsonet med Gud i skriftemålet, blir vi forsonet med Kirken, med våre medmennesker, og med oss selv, som også såres ved våre synder.

 

Hver gang vi synder, skader vi oss selv, andre og vårt forhold til Gud. Når vi skrifter, erkjenner vi og nevner vi våre synder for Gud og for presten, som representerer Gud, Kirken og menneskene. Vi uttrykker vår sorg og anger, vi får tilgivelse, vi gjør opp for våre feil, og vi lover å gjøre vårt beste til ikke å feile igjen.
 

Sakramentet består av fire deler:
1. Anger: en ektefølt sorg over å ha krenket Gud. Dette er det viktigste den skriftende gjør, for vi kan ikke få tilgivelse dersom vi ikke angrer det vi har gjort og har bestemt oss for å forsøke å ikke å gjøre det igjen.
2.  Syndsbekjennelse: dette innebærer å fortelle til Gud – representert i en prest – det gale vi har gjort. Dette oppleves vanskelig for de fleste, men da hjelper det å snakke enkelt og direkte og ikke være redd for hva presten tenker. 
3. Bot: når vi har fortalt syndene våre, gir presten oss en bot. Dette er gjerne en bønn og/eller en barmhjertighetsgjerning. Hensikten er å gi oss en mulighet til å gjøre opp for oss.
4. Syndstilgivelse: presten uttaler syndstilgivelsen (absolusjonen) og bekrefter derved at Gud, barmhjertighetens Far, har tilgitt oss ved Jesu død på korset. Syndene blir derved virkelig tilgitt, og Gud glemmer det vi har gjort.

Skriftemål_edited.jpg

I St. Olav kirke er det skriftemål hverdager fra kl. 17.15 til 17.45.

 

Du kan også lage en avtale med presten utenom disse tidene. 

Ta gjerne kontakt med menighetskontoret. 

 

 

bottom of page